Palvelut

Edellytykset hyvälle EM -suorituskyvylle luodaan projektin alkuvaiheessa. EMC -suunnittelun vaatimukset on otettava huomioon projektin kaikissa vaiheissa.

Tuotteen eri osa-alueet (mekaniikka, piirilevyt, kaapelointi ja ohjelmisto) suunnitellaan EM -vaatimukset huomioon ottaen. Parhaiten työ etenee modulaarisesti, missä tuotteen osa-alueet sekä moduulit verifioidaan erikseen.

EMC -suunnittelun ja verifioinnin nopeuttamiseksi sovellamme Digital Twin -konseptia, jonka avulla tuotteen emissiot ja immuniteetti pystytään analysoimaan ennen virallisia EMC -testejä.

Esimerkkejä projekteistamme ovat mm. näyttöjen ja kameroiden sekä nopeiden väylien häiriöiden vähentäminen tuotteessa.

 

EMC klinikka
Vaimennusmateriaalin testaaminen

Tarjoamme kykyä EMC -ongelmien ratkaisuun sekä emissioiden että immuniteetin osalta. Olemme kehittäneet erityisen mittausympäristön EMC ongelmakohtien nopeaan selvitykseen ja korjauksien verifioimiseen. Klinikkamme avulla tuotekehitysaikaa saadaan lyhennettyä.

 

EM suunnittelupaja

Käytämme 3D EM-kenttäsimulointia sekä SI-simulointia parantamaan tuotteiden ominaisuuksia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkkejä näistä ovat häiriölähteiden vähentäminen, integroitujen radiolaitteiden herkkyys, nopeiden väylien signaalin laatu (esim. USB, DRAM), antureiden suorituskyky sekä langattoman latauksen hyötysuhde. Tavoitteenamme on myös kartuttaa yrityksen omien suunnittelijoiden EM osaamista.

Kelan hajavuon simulointi

Simulointia hyödyntävä Digital Twin -konsepti mahdollistaa nopean analyysin myös tilanteissa, joissa mittaaminen ei ole käytännöllistä taikka mahdollista.